Ustanovljen je Globalni solarni svet

Iztok Kamenski Aktualno

Vodilna regionalna in nacionalna združenja s področja fotovoltaike so v času konference o podnebnih spremembah COP21 decembra 2015 v Parizu ustanovila Globalni solarni svet (Global Solar Council  – GSC). Njegov namen je poenotenje fotovoltaičnega sektorja na mednarodni ravni, širjenje dobrih praks in pospeševanje razvoja globalnega trga, ključno sporočilo pa: energija, proizvedena s pomočjo sonca, je že dosegla dovolj nizko ceno, da prevzame vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Globalni solarni svet si prizadeva posredovati tri ključna sporočila o sončni energiji:

  1. Sončna energija je že postala ena izmed najcenejših oblik električne energije v svetu, njena cena pa še naprej hitro upada. Strošek elektrike, pridobljene iz sončne energije, se je v času od COP15 leta 2009 do sedaj znižal za 80 odstotkov. Sončna energija zagotavlja stroškovno učinkovito sredstvo za boj proti podnebnim spremembam.
  2. Sončna energija predstavlja najbolj vsestransko obliko proizvodnje električne energije in se lahko uporabi kjerkoli na svetu, tako v razvitih državah kot v državah v razvoju. To je velik potencial za zmanjšanje revščine in elektrifikacijo podeželja.
  3. Da bi se izognili povečanju globalne temperature za več kot kot 2 °C, je nujno, da se močno pospeši izkoriščanje sončne energije: 10-odstotni delež proizvedene svetovne električne energije do leta 2030, glede na manj kot 1 odstotek dandanes, je zagotovo mogoče doseči.

(Povzeto po: Večer – Kvadrati)