Uspešno mrežno srečanje GBC-jev iz jugovzhodne Evrope v Ljubljani

Iztok Kamenski Aktualno

jubljana, 20. septembra; Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia, je 20. septembra v prostorih Zbornice za arhitekturo in prostor v Ljubljani izvedlo izjemno uspešno mrežno srečanje GBC-jev iz jugovzhodnega dela Evrope, ki so se ga udeležili predstavniki združenj za trajnostno gradnjo iz Hrvaške in Črne gore ter pobudniki podobnih gibanj iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Na srečanju so imeli priložnost prisluhniti predavanjema o certifikatnem sistemu DGNB, ki ga je podal direktor za strateško komuniciranje DGNB iz Nemčije, dr. Frank Heinlein, ter predstavitvi projekta Open House, katerega cilj je podobne prakse poenotiti za uporabo v celotnem prostoru Evropske Unije, v izvedbi članice projektne skupine iz Slovenije dr. Marjane Šijanec Zavrl.

Po delovnem kosilu so člani GBC-jev preučili priložnosti in možnosti za poglobitev sodelovanja v prihodnosti, skupno delo na področjih izobraževanja in pridobivanja projektov ter številne druge zamisli in pobude, ki se porajajo v okoljih združenj za trajnostno gradnjo. Ob zaključku je bila sprejeta še odločitev o ponovnem srečanju v organizaciji hrvaškega združenja, ki bi se naj predvidoma odvilo koncem meseca februarja v Zagrebu. I. H.