Uspešno izveden seminar »Zahteve in pravila Uredbe o Zelenem javnem naročanju (Priloga 7)«

Iztok Kamenski Aktualno

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo je 8. novembra v hotelu Mons v Ljubljani izvedlo seminar »Zahteve in pravila Uredbe o Zelenem javnem naročanju (Priloga 7)«, katerega se je udeležilo preko 60 udeležencev iz zelo širokega kroga podjetij in inštitucij, od proizvajalcev gradbenih materialov do javnih podjetij, občin, gradbenih podjetij, samostojnih projektantov do projektantov iz večjih inženirskih podjetij ali inženiringov.

Na seminarju so predavatelji, katerih večina je tudi aktivno sodelovala pri snovanju Uredbe, udeležencem predstavili in razložili vse sestavne dele uredbe, v nadaljevanju pa bomo v združenju naredili tudi priročno navodilo, kako naj prijavitelji postopajo pri prijavah na javna naročila, razpisana pod pogoji Uredbe.

Glede praktičnih in izvedbenih vidikov smo mnogo sugestij in predlogov dobili že na samem izobraževanju, vse zainteresirane pa pozivamo, da tudi sami s svojim mnenjem, za katerega odpiramo spodaj prostor za opombe, prispevajo k temu, da bomo z Uredbo o zelenem javnem naročanju resnično dobili instrument, ki bo prispeval k temu, da bodo naše javne stavbe bolj varčne, energetsko učinkovite ter predvsem bolj prijetne in zdrave za svoje uporabnike – ljudi.

Prezentacije s seminarja si lahko snamete na tej povezavi, vendar najkasneje do 1. 12. 2012, ko bo njihova prosta raba omejena le na člane Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia.

[widgetkit id=655]