Tehnologija spletne inteligence za kakovost zraka, biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe

Iztok Kamenski Aktualno

Program združenih narodov za okolje (United Nations Enivironment Programme (UNEP)) je dunajski Univerzi dal izdelati platformo za razvoj spletnih obveščevalnih rešitev za okolje. Platforma bo pomagala pri združevanju okoljskih ciljev in pospeševanju trajnostnega razvoja. Služila bo analiziranju ter povezovanju svetovnih okoljskih kazalcev in komunikacijskih tokovov. Več na povezavi.