Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in pozitivna diskriminacija teh stavb v javnih razpisih

lukapeteh Aktualno

Obstoječe stavbe skrivajo izjemen potencial za učinkovitejšo rabo energije (URE) in za rabo obnovljivih virov. Pri načrtovanju izboljšav stavb kulturne dediščine pa je treba upoštevati tudi posebne robne pogoje, ki presegajo običajne ekonomske, okoljske in družbene vidike ter tehnične parametre. Govorimo o zgodovinskih in kulturnih oz. umetniških vrednotah teh stavb, bodisi profane ali sakralne arhitekture, kjer je varovanje omenjenih značilnosti zaradi ohranjanja identitete in zaradi vsebovanih nereproducibilnih informacij nadrejeno raznovrstnim spremembam in izboljšavam, tudi če bi bile te relativno enostavno izvedljive in stroškovno učinkovite. Ministrstvo za infrastrukturo je v letu 2015 objavilo javni razpis za nalogo, ki je obsegala izdelavo smernic za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, prikaz njihove uporabe na praktičnem primeru in zasnovo sistema pozitivne diskriminacije stavb kulturne dediščine na javnih razpisih za sofinanciranje ukrepov URE. Projekt je spremljala strokovna komisija, sestavljena še iz predstavnikov Ministrstva za kulturo, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva za javno upravo. Izvajalski konzorcij Urbanističnega inštituta RS in Gradbenega inštituta ZRMK je v mesecu novembru zaključil projektno delo. V kratkem je zato pričakovati javno objavo smernic, ki so namenjene tako strokovnjakom varstva kulturne dediščine, kot investitorjem in izvajalcem. Model pozitivne diskriminacije bo predvidoma uporabljen predvsem oz. najprej v razpisih za sofinanciranje ukrepov URE znotraj novega Programskega obdobja 2014-2020.

Gradbeni inštitut ZRMK