Sistem proti širjenju požara

lukapeteh Aktualno

Požarna varnost v objektih je vedno bolj pomemben faktor, tako pri projektiranju, kot pri izvedbi gradbenih del. V skladu z veljavno zakonodajo morajo biti vsi vgrajeni elementi, ki so del pasivne požarne zaščite, ustrezno potrjeni in certificirani. Ker nam je varnost pomembna, smo v JUB-u testirali najpogosteje uporabljene izdelke za notranjo obdelavo sten.

Vsi testirani izdelki iz tabele v nadaljevanju se klasificirajo kot »negorljivi materiali«. To pomeni, da so glede na standard SIST EN 13501-1 razvrščeni v razred A1 ali A2.

GBC – JUB Klasifikacija gradbenih materialov na podlagi podatkov iz preizkusov odziva na ogenj
GBC – JUB-ovi izdelki na testu odzivanja na ogenj