SID banka vstopna točka za sodelovanje v Junckerjevem skladu

Iztok Kamenski Aktualno

Slovenska izvozna in razvojna banka SID je z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenila memorandum o sodelovanju v okviru evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) ter tako postala vstopna točka za slovenska podjetja in druge organizacije, ki želijo sodelovati v projektih naložbenega načrta za Evropo oziroma Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) oziroma tako imenovanega Junckerjevega sklada, so sporočili iz evropske komisije.

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe bo enotna točka za pomoč pri naložbah v Evropi. Preko njega bo potekala izmenjava dobrih praks, izkušenj in študij resničnih primerov s področja projektnega financiranja in vodenja projektov. Evropsko svetovalno vozlišče bo dajalo nasvete, kako pripraviti projekt in kako kar najbolj povečati možnosti za pridobitev finančnih sredstev v okviru najustreznejših instrumentov. Zagotavljalo bo zlasti podporo pri uporabi tehnične pomoči za strukturiranje projektov, inovativnih finančnih instrumentov in javno-zasebnih partnerstev ter svetovanje o vprašanjih v zvezi z zakonodajo EU. Evropsko vozlišče je skupna pobuda Komisije in EIB.

Medtem ko je izvajanje Naložbenega načrta za Evropo odvisno predvsem od sodelovanja Evropske komisije in EIB kot strateških partneric, pa je za povečanje njegovega vpliva na naložbe, rast in zaposlovanje potrebno učinkovito sodelovanje nacionalnih razvojnih bank, predvsem zaradi njihovega poznavanja lokalnih razmer, podjetij, vlagateljev ter nacionalnih politik in strategij. Naložbeni načrt za Evropo predvideva za 315 milijard evrov novih naložb v evropsko gospodarstvo. Njegov ključni steber je Evropski sklad za strateške naložbe, ki sta ga Evropska komisija in EIB pripravili za spodbuditev prepotrebnih naložb v strateške in infrastrukturne projekte ter boljši dostopMSP do tveganega financiranja. Evropski sklad za strateške naložbe EFSI sicer še ni popolnoma zaživel, a imajo v veliko članicah (Slovenije ni med njimi) več projektov odobrenih »na zalogo«. Med temi jih je približno polovica usmerjenih v boljšo energijsko učinkovitost stavb.

 

Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke