Prvo licenčno LEED usposabljanje v Sloveniji

Iztok Kamenski Aktualno

Kdaj

9. maja 2017

Kje

UNISTAR, d.o.o. (PRO.academy)
Litostrojska Cesta 56, Ljubljana

Pridružite se nam

Vljudno Vas vabimo, da se pridružite Slovenskemu združenju za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija na intenzivnem enodnevnem usposabljanju, ki bo podalo poglobljen vpogled v novo, 4. različico ocenjevalnega sistema za vrednotenje projektov in izvedenih objektov (BD+C) LEED, s posebnim poudarkom na novogradnjah.

Licenčna in vsestransko izkušena mednarodna predavateljica bo udeležence popeljala skozi namene in zahteve vseh okoljskih kategorij, ki jih vrednoti ocenjevalni sistem, vključno s strategijami skladnosti ter vsem ostalim, kar je potrebnega za uspešno pripravljeno dokumentacijo.
Nova različica LEED-a vpeljuje povišano raven strogosti, z novimi kreditnimi kategorijami in zasnovami. Udeleženci morajo na usposabljanju pridobiti samozaupanje, da bodo v svojih bodočih projektih uspešno izvedli ocenjevanje po sistemu LEED.

Namen celodnevnega usposabljanja LEED je, da industrijske profesionalce pripravi na konkretno delo na projektu, svetovanje o prednostih certificiranja LEED, kot tudi da jih seznani s spremembami v najnovejši različici sistema v4. Poudarek bo tudi na pridobitvi ključnih informacij za vse, ki želijo opraviti izpita za naziva LEED Green Associate in LEED AP BD+C. Usposabljanje bo v celoti potekalo v angleškem jeziku.

Podrobnosti usposabljanju ter o certifikacijskem sistemu LEED si lahko preberete tudi v letaku v slovenskem ali angleškem jeziku, podrobnosti glede opravljanja izpita LEED Green Associate (ter nadalje) pa najdete tukaj.

Opis usposabljanja

Usposabljanje bo predstavilo namen, ključne elemente, glavne zahteve ter edinstvene vidike procesa in sistema ocenjevanja LEED v modulu Načrtovanje in izvedba trajnostnih stavb (BD+C). Udeleženci bodo pridobili dobro razumevanje ključnih zasnov in strategij iz ozadja uspešnega projekta trajnostne gradnje. Ne bomo pa se posvečali tehničnemu pregledu posameznih kreditnih točk. Le-te bodo sicer predstavljene, vendar je namen usposabljanja, da se udeležence skozi razumevanje predpogojev, ključnih kreditnih točk in sinergij seznani z zasnovami in cilji tega sistema vrednotenja.

Uposabljanje bo pokrilo tudi praktične vidike dela v projektu LEED, vključno s procesom vrednotenja, prispevki, stroški, svetovalnimi zahtevami in dobrimi praksami. Glede na bogate praktične izkušnje, ki jih ima predavateljica na mednarodnih projektih, bodo predstavljeni primeri dobrih praks iz resničnih projektov.

Dodatno bo usposabljanje predstavilo tudi nadaljnje korake za vse, ki bi jih zanimala pridobitev profesionalnih nazivov. Tako bo predstavljena razlika med nazivoma LEED GA in LEED AP ter kaj je potrebno za pripravo na izpita LEED.

Učni cilji

 1. Pridobiti poglobljeno razumevanje sistema vrednotenja LEED za različne projekte novogradenj;
 2. Spoznati sistem LEED v razmerju do strukture projektnega vodenja, ki je skupen veliki večini projektov, ter kako povezovalni pristop k projektiranju in izvedbi preusmeri običajne poti skupinskega dela članov ekipe;
 3. Prepoznati namene, zahteve in strategije za uspeh s kreditnimi točkami sistema vrednostenja LEED v4 pri projektiranju in izvedbi stavb;
 4. Prepoznati strategije med kreditnimi točkami tako znotraj kot med kreditnimi kategorijami;
 5. Načrtovati ključne smernice in zahteve za dokumentacijo LEED ;
 6. Razumeti strukturo strokovnih nazivov in zahteve za pridobitev nazivov LEED Green Associate in LEED Accredited Professional.

Kaj dobite?

 • celodnevno usposabljanje,
 • licenčno predavateljico iz partnerskega izobraževalnega podjetja USGBC,
 • predavatelja z bogatimi praktičnimi izkušnjami pri projektih LEED,
 • učne materiale, predstavitve in pripravljalne korake za izpit LEED GA,
 • potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki velja kot učna enota za pridobitev strokovnega naziva,
 • interaktivne prekinitvene sekcije,
 • udeleženci lahko pridobijo 8 ur GBCI CE.*
 • kosilo in osvežilne napitke.

Urnik usposabljanja

8:00 – 8:30        Registracija in prijava
8:30 – 10:00       Uvodni del
10:00 – 10:15     Odmor za kavo
10:15 – 11:30     Usposabljanje
11:30 – 12:30     Odmor za kosilo
12:30 – 14:30     Usposabljanje
14:30 – 14:45     Odmor za kavo
14:45 – 16:00     Usposabljanje

Cene

Cena za “rane ptice”, do vključno 21. aprila 2017
Člani GBC Slovenia ……………. 320 €
Drugi (nečlani)……………………. 390 €
Redna cena od 22. aprila 2017
Člani GBC Slovenia …………….. 370 €
Drugi (nečlani)……………………… 440 €

Cene ne vsebujejo DDV.

Prijave

Na usposabljanje se lahko prijavite preko spletne prijavnice. Zadnji rok za prijave je četrtek, 4. maja. Plačilo kotizacije se izvede na osnovi poslanega predračuna najkasneje do ponedeljka, 8. maja 2017.

Odjave

V primeru neudeležbe na izobraževanju je obvezna odjava, sicer vam v skladu s pravili izobraževanj izstavimo račun za nastale stroške.Odpoved prijave je možna le po e-pošti na naslov izobrazevanja@gbc-slovenia.si. Odjave brez stroškov odpovedi so možne do vključno 21. aprila 2017 (dva + tedna prej). Pri odjavah, prejetih do 28. aprila 2017 (teden + dni prej), zaračunamo administrativne stroške v višini 30 % vrednosti kotizacije. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi brez odjave plačane kotizacije ne vračamo oz. izstavimo račun v polni vrednosti le-te.

Odpoved usposabljanja

V primeru nezadostne zasedenosti na izobraževanju si pridržujemo pravico do odpovedi, o čemer bomo udeležence obvestili po pisni poti v roku najmanj 14 dni pred začetkom, oziroma do srede, 26. aprila.

Izjava o varovanju podatkov

S prijavo potrjujem in se strinjam s Splošnimi pogoji za prijave na dogodke in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, ki so objavljeni na spletni strani.
Kot “Udeleženec izobraževanja” dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov za zgoraj opisan namen.
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia, s sedežem v Ljubljani je kot društvo registrirano pri UE Ljubljana, dne 31. 03. 2010, z matično številko: 4019458. Ustanovni občni zbor je bil 10. 03. 2010 v Ljubljani.

Več informacij

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo
Proletarska cesta 4
1000 Ljubljana
tel.: + 386 (0)1 52 00 720
izobrazevanja@gbc-slovenia.si

 

Organizator:                                                  Pokrovitelj: