Priprava Energetskega koncepta Slovenije: Uspešno je zaključena razprava ciljnih skupin o toploti in povezanih sistemih

Iztok Kamenski Aktualno

V okviru priprave Energetskega koncepta Slovenije je bila v petek, 18. novembra 2016, organizirana tretja delavnica, na kateri so ključni zainteresirani deležniki razpravljali o zagotavljanju trajnostne oskrbe s toploto in izzivih povezanih sistemov. Rezultati vseh delavnic bodo skupaj s strokovnimi podlagami uporabljeni pri pripravi osnutka Energetskega koncepta Slovenije, ki ga bo Slovenija dobila prihodnje leto. Delavnice so del posvetovalnega procesa. V konstruktivni razpravi so deležniki kot glavne teme izpostavili vprašanje zagotavljanja zanesljivosti in učinkovitosti daljinskih sistemov, določitve prednostnih virov ogrevanja in vloge občin pri izpolnjevanju ciljev. Pri tem je bil izpostavljen tudi problem zagotavljanja kvalitete zraka, vloge odvečne toplote iz industrijskih procesov in termoelektrarn, govor pa je tekel tudi o možnosti ločenega upravljanja toplotnih omrežij od ponudnikov toplote po vzoru upravljanja elektroenergetskih in plinskih omrežij. Več na povezavi.