Prehod v podnebno nevtralnost

Aljaž Peteh Aktualno

Celovita pomoč pri pripravi strategij, načrtovanju ukrepov, iskanju finančnih sredstev in izvajanju, tudi na področju trajnostne obnove in gradnje

Organizacije tako v javnem kot zasebnem sektorju se vse bolj zavedajo izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe, kot tudi potrebe po pripravi načrtov in izvajanju ukrepov za doseganje podnebne nevtralnosti. Učinkovito in hitro ukrepanje dodatno spodbuja tudi nova finančna perspektiva, nova regulativa o trajnostnih financah pa organizacijam nalaga dodatne obveznosti v okviru načrtovanja in izvajanja projektov. Občine so doslej dobro izvajale ukrepe na področju URE in OVE, vendar pa podnebna nevtralnost zahteva širši spekter znanj in kompetenc.

V tem kontekstu je Energetsko podnebna agencija za Podravje – ENERGAP v okviru EU projekta REMARKABLE vzpostavila novo storitev – Informacijsko točkovse na enem mestu za izvajanje ukrepov podnebne nevtralnosti. Storitev prinaša organizacijam informacije na enem mestu kot npr. določanje emisij ogljikovega dioksida, pomoč pri izvajanju zakonodaje, strateškem in operativnem načrtovanju, podatkih o energiji in podnebju, definiciji ukrepov, finančnem načrtovanju, tudi podporo pri pripravi javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev. S tem pa se zagotavlja in omogoča celovit in usklajen pristop k doseganju podnebne nevtralnosti, kjer predstavlja eno od pomembnih področji tudi trajnostna obnova in gradnja.

Hkrati se v okviru projekta REMARKABLE izvaja vrsta izobraževalnih aktivnosti. V sklopu projektnega Programa podnebnih voditeljev se bo do junija 2024 zvrstilo več 45 minutnih on-line dogodkov, imenovanih »Lunch hangout« v okviru katerih bodo svoje delo, uspešno izvedene projekte in izkušnje s področja doseganja podnebne nevtralnosti predstavili izbrani govorci.

Vabljeni tudi na REMARKABLE spletni seminar, ki bo potekal 13. 3. 2024 med 10:00 in 11:30 uro. V okviru dogodka bodo predstavljene inovativne rešitve in storitve, ki jih zagotavljajo evropske energetske agencije in primeri najboljših praks spodbujanja podnebnega vodenja (Climate Leadership).

Napovednik dogodkov z možnostjo registracije je na voljo na https://climateleaders.eu/news/.

Več o projektu Remarkable, sofinanciranem s strani Evropske komisije, programa Obzorje je dostopno na povezavi https://www.energap.si/projekti/remarkable-eu-program-podnebnih-voditeljev