Poslovni modeli za stroškovno in energijsko učinkovito gradnjo s posebnim poudarkom na prenovah objektov

Iztok Kamenski Aktualno

Gradbeni inštitut ZRMK in Slovenski gradbeni grozd v okviru mednarodnega konzorcija pravkar zaključujeta delo v projektu NewBEE (“Generator novih poslovnih modelov za energijsko učinkovito gradnjo in obnovo stavb”), v okviru katerega so razvili poslovne modele ter IKT-podporo gradbenim posegom na tem področju.

Namen projekta

Namen projekta NewBEE je bil razviti napredno tehnologijo ter podporni IKT-sistem za promocijo in spodbujanje energetske prenove stavb. Lastniki stavb bodo deležni podpore pri odločanju o iskanju in izbirah optimalne kombinacije tehnologije in financiranja za projekte prenove, pri katerih se naložba povrne v najkrajšem možnem času.

Po drugi strani pa mala in srednja gradbena podjetja (MSP) potrebujejo podporo pri izbiranju najustreznejših poslovnih modelov za tovrstne projekte. Z upoštevanjem vidikov delovanja v celotnem življenjskem krogu že v prvih fazah načrtovanja projektov prenove, teh projektov ne ocenjujemo samo po neposredni ceni, temveč tudi po njihovi zmožnosti zmanjšanja porabe energije, povečanega udobja in splošnega vrednotenja zgradbe. Učinkoviti finančni in organizacijski modeli spodbujajo udeležence v procesu, da sodelujejo pri projektih obnove za učinkovitejšo rabo energije. So torej pomembno gonilo za izvajanje teh projektov.

Izhodišča

Mala in srednja podjetja (MSP) se v gradbeništvu soočajo z dvema ključnima problemoma:

  1. Potrebujejo takojšen in vsesplošen dostop do konkurenčnega znanja, da bi se lahko prilagodili povečanemu povpraševanju/zahtevam trga ter pospešili uporabo porajajočih se tehnologij in materialov za energijsko prenovo stavb.
    Prilagoditev bo zagotovila večje zadovoljstvo lastnikov stavb, hkrati pa bo zmanjšanje porabe energije zagotovilo skladnost z lokalnimi in regionalnimi okoljskimi zahtevam
  2. Drug ključni problem je oblikovanje novih organizacijskih in poslovnih modelov znotraj gradbenega sektorja, z namenom povezati deležnike v vrednostni verigi. Tako bi lahko bili konkurenčni velikim izvajalcem, lastnikom stavb pa bi pri energijski obnovi zagotovili rešitev “na ključ”.

Za reševanje teh dveh ključnih problemov NewBEE ponuja inovativno metodologijo v kombinaciji z vrhunsko IKT platformo, ki omogoča nove pristope za:

a) nudenje podpore lastnikom stavb pri izbiri optimalne tehnologije in finančnega modela za energijsko obnovo stavb,

b) možnost, da lastniki stavb objavijo razpis za ponudbe, MSP pa iščejo poslovne priložnosti in oblikujejo ekipe (virtualne povezave) za sodelovanje, ki bi omogočale skupno odzivanje na poslovne priložnosti.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani ter v priloženem letaku.