Poročilo WorldGBC o zdravju, dobrem počutju in produktivnosti v trgovskem sektorju

lukapeteh Aktualno

V sklopu kampanje Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo (WorldGBC) pod nazivom „Better Places for People“ je bilo te dni objavljeno prvo v seriji pomembnih poročil z naslovom „Health, Wellbeing and Productivity in Retail: The Impact of Green Buildings on People and Profit““, v katerem se ob podpori študij ter izsledkov terenskih raziskav analizirajo vplivi, ki jih imajo bolj trajnostno oblikovane trgovine na zdravje njihovih uporabnikov in osebja ter posledično tudi na profite lastnikov. Ugotovitve so pokazale, da se z bolj „zelenimi“ trgovinami izboljšajo tako uporabniške izkušnje kupcev kot profiti lastnikov. Poročilo s predstavljanjem novih načinov, kako lahko lastniki merijo vpliv bolj trajnostno zastavljenih trgovin na njihove dobičke, postavlja nove temelje področju. Več informacij lahko najdete na spletni strani projekta.