Polistirenska izolacija z bromidi v Evropski uniji ni več dovoljena

Iztok Kamenski Aktualno

V Sloveniji ni več dovoljena prodaja izolacijskih materialov EPS in XPS, ki so bili proizvedeni po 21. avgustu in vsebujejo snov za zaviranje gorenja HBCD. Uredba REACH, ki med drugim omejuje uporabo kemikalij, določa, da je od 21. avgusta letos v proizvodnji izolacijskih polistirenskih materialov XPS in EPS prepovedana uporaba snovi HBCD. Gre za snov za zaviranje gorenja, ki vsebuje kemijsko vezan brom. Proizvajalci iz držav EU morajo uporabljati zaviralce gorenja brez bromidov. Nekateri proizvajalci polistirenske izolacije na embalaži s posebnimi nalepkami opozarjajo, da v materialu ni z uredbo prepovedanih snovi.Proizvajalci bodo zaloge lahko prodali. Kljub vsemu se na prodajnih policah lahko še vedno znajdejo omenjeni izolacijski materiali, ki vsebujejo bromide oziroma snovi HBCD. Uredba namreč ne prepoveduje prodaje tistih materialov, ki so bili proizvedeni pred 21. avgustom. Proizvajalci lahko tako brez skrbi prodajo zaloge. Koliko je še teh zalog, je težko predvideti, še težje pa je napovedati, do kdaj se bodo te količine prodale. Nekateri evropski proizvajalci so zaprosili tudi za odlog uveljavitve te zahteve, kar so jim institucije tudi odobrile. Po naših podatkih za tovrsten odlog ni zaprosilo nobeno slovensko podjetje, ki proizvaja izolacijske materiale XPS in EPS.
Nekateri lepijo posebne nalepke. Laični kupci ne znajo ločiti med izdelki, ki vsebujejo snovi HBCD, in tistimi, ki teh snovi nimajo. Zato nekateri proizvajalci na embalaži s posebnimi nalepkami opozarjajo, da v materialu ni z uredbo prepovedanih snovi. Druga težava pri prepoznavanju je, da datumi proizvodnje niso jasno označeni, ampak so skriti v posebnih kodah. Zato so kupci prepuščeni strokovnosti prodajalcev oziroma izvajalcem fasadnega ovoja.
Veliko uvoza iz držav zunaj EU. Slovenski proizvajalci opozarjajo še na eno težavo. Uredba velja le za proizvajalce v Evropski uniji, evropska podjetja pa imajo obrate tudi v drugih državah, na primer v Srbiji, kjer uredba ne velja. Izdelki iz držav, kjer niso usklajeni z uredbo, se v Sloveniji ne smejo prodajati. Iz držav zunaj EU smo v preteklosti uvozili kar precej materialov EPS in XPS, zato je možnosti za zlorabe kar precej. Kupci naj bodo zato pozorni na izvor materiala in morebitne nepravilnosti.
Polistirenski materiali morajo vsebovati dovoljene snovi, ki preprečujejo gorenje. Vsebnost HBCD in drugih snovi nadzorujejo posebni laboratoriji po Evropi. Ti so marsikdaj odkrili povsem neverjetne primere. V materialih na primer sicer res niso zaznali nobenih danes prepovedanih snovi HBCD, vendar pa hkrati niso zaznali nobenih drugih snovi, ki preprečujejo gorenje. Zato so takšni proizvodi zelo gorljivi in se v gradbeništvu ne smejo uporabljati. V gradbeništvu se lahko uporabljajo polistirenske izolacije, ki sodijo v evropski požarni razred E.

23.08.2015 (Finance 163/2015)