Podjetje CBD sodelovalo pri načrtovanju in izvedbi prizidka Biotehniške fakultete, Oddelek za lesarstvo

Iztok Kamenski Aktualno

Pedagoško raziskovalni objekt je zasnovan kot pritličen dimenzij cca 40 x 13,5 m, pri čemer je južni (nižji del) namenjen kabinetom, severni (višji del) pa laboratorijem. Omenjene prostore deli hodnik, ki je v celoti izveden z vidnimi križno lepljenimi ploščami, poseben izgled pa dajejo vrata kabinetov, ki so izvedena iz furnirjev 10 različnih drevesnih vrst (brest, bor, jelka, češnja, hrast, hruška, jesen, kostanj, oreh in javor), ki si sledijo od svetle proti temni barvi. Svetlobni pas v ločni strehi nad hodnikom v laboratorije in kabinete preko nadsvetlob spušča dnevno svetlobo, pretirano osončenost v poletnih mesecih pa omejujejo senčila, ki so nameščena pod pasom zasteklitve in se opirajo na ločnih nosilcih.

Objekt je temeljen na AB temeljni plošči, preostala konstrukcija objekta pa je v celoti lesena. Stene objekta so izvedene iz 3 slojnih, 10 cm debelih lesenih križno lepljenih plošč, ki so (razen med laboratoriji) izvedene kot enostransko vidne, na drugi strani pa imajo izvedeno inštalacijsko ravnino. Strešna konstrukcija je izvedena kot vidna Xlam plošča debeline 8 cm, ki se na rastru 3 m opira na lesene lepljene nosilce ločne oblike.

Zunanje stene objekta so izolirane s kombinacijo celulozne izolacije in trdih lesenih vlaknenih plošč, prezračevana lesena fasada pa je prav tako kot stavbno pohištvo ter okrogli leseni stebri izvedena iz termično modificiranega smrekovega lesa.

Konstrukcija objekta omogoča nadgradnjo do dveh dodatnih etaž, pri čemer se obstoječa streha odstrani, medetaža pa se izvede v višini spodnjega roba zasteklitev v stenah hodnika.

[nggallery id=30]

Ime projekta: Prizidek Biotehniški fakulteti, Oddelek za lesarstvo
Avtor projekta: Rafael Draksler u.d.i.a. in Jurij Jančar u.d.i.g., CBD d.o.o.
Investitor: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Fotograf: Damjan Švarc
Lokacija: Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
Leto načrtovanja: 2014
Leto izvedbe: 2015
Klet (m2):       /
Pritličje (m2): bruto 542 m2, neto 475 m2
Podstrešje (m2): /

Parcela (m2): 4867 m2
Pozidana površina (m2): /
Letna poraba energije:    34,5  (kWh/(m2a)
Investicija:  1.100.000 Eur z DDV (stavba skupaj z notranjo opremo kabinetov in laboratorijev)

– Statika: dr. Bruno Dujič u.d.i.g. in Jurij Jančar u.d.i.g. CBD d.o.o.
– Elektro instalacije: Ciril Bokal u.d.i.e., Ciril Bokal s.p.
– Strojne instalacije: Boštjan Petru u.d.i.s., IB Petru d.o.o.
– Izkaz požarne varnosti: Fojkarfire d.o.o., Andrej Fojkar u.d.i.k.i.
– Notranja oprema – kabineti: Rafael Draksler u.d.i.a. in Peter Pogačnik u.d.i.a.
– Notranja oprema – laboratoriji: Edvard Mandič u.d.i.a.
– Glavni izvajalec gradbeno obrtniških del: VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana
– Lesena nosilna konstrukcija: Alfa Natura d.o.o.