Nadaljni koraki na področju razširjenih meril za trajnostne stavbe EU

lukapeteh Aktualno

Postopek sprejemanja razširjenih meril za trajnostne stavbe na ravni EU je v teku, vanj pa je aktivno ves čas vključena tudi Evropska regionalna zveza WorldGBC. V priponki sta dva dokumenta – osnutek poročila o javni razpravi ter osnutek točk za srečanje 30. novembra, ki sta bila temelj za razpravo v okviru spletne seje usmerjevalne skupine, ki je bila 9. novembra. Naslednje srečanje skupine bo 30. novembra.