Načela globalne politike za trajnostno zgrajeno okolje

Aljaž Peteh Aktualno

V skladu s pogoji Pariškega sporazuma so se države po vsem svetu zavezale k skupnemu cilji zniževanja emisij, za 2 °C, cilj pa je 1,5 °C. Toda resničnost je taka, da svet ni na dobri poti, da bi dosegel to zmanjšanje emisij. Pravzaprav smo nevarno skrenili s poti in svetovno gospodarstvo mora zmanjšati emisije za 45 % v naslednjih sedmih letih, da prepreči katastrofalne posledice podnebnih sprememb. Po vsem svetu so zgradbe odgovorne za 37 % svetovnih emisij, 34 % povpraševanja po energiji in 50 % porabe materialov. Drugi vplivi na okolje vključujejo izčrpavanje virov, onesnaževanje zraka, vode in zemlje ter izgubo biotske raznovrstnosti. S tako pomembnim vplivom je ključnega pomena, da grajeno okolje igra svojo vlogo pri zagotavljanju transformativne spremembe, potrebne za razogljičenje našega svetovnega gospodarstva, hkrati pa obravnava tudi druga pereča družbena vprašanja, vključno z energetsko varnostjo, odpornostjo ter zdravjem in blaginjo, v soočenju z naraščajoče svetovno prebivalstvo.

Več o tej temi preberite tukaj.