MOP v javno razpravo podal osnutke treh zakonov na področju urejanja prostora in graditve objektov

Iztok Kamenski Aktualno

Ministrstvo za okolje in prostor je 20. novembra v javno razpravo podalo predloge treh zakonov – Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 20. januarja 2016, na e-naslov: gp.mop@gov.si. Več informacij na povezavi.