MOP pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030

lukapeteh Aktualno

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), s katerim bodo določene dolgoročne usmeritve, cilji in naloge za varstvo okolja. MOP je v prvem koraku že objavil Osnutek Načrta priprave NPVO 2030, na katerega lahko posredujete pripombe in predloge do petka, 28. aprila 2017.