Letošnji najboljši dosežki dijakov SGGOŠ na trajnostnem področju

Iztok Kamenski Aktualno

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju Zeleno pero, 22. 4. 15:

 • SARA HROVAT: novinarski prispevek z okoljsko vsebino SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE
  preberete ga lahko na povezavi
  Mentorici: Alenka Tomšič Grgurič in Ada Marjana Perko

Drugo mesto na državno tekmovanje srednjih šol v znanju iz ekologije, 10. 3. 2015:

 • NIK DOBNIKAR
  Mentorica: Ada Marjana Perko

Mladi raziskovalci Gibanja znanost mladim Zveze za tehnično kulturo Slovenije:

 • Avtor NIK DOBNIKAR dosegel zlato priznanje za raziskovalno nalogo v šolskem letu 2013/14.
  Raziskovalna naloga z naslovom PIROLIZA ODPADNIH ORGANSKIH SNOVI, je bila izbrana izmed nagrajenih evropskih mladinskih raziskovalnih nalog za Evropsko tekmovanje mladih raziskovalcev, ki bo v Milanu.
 • Avtorica META KRIŽAJ je v letošnjem letu dosegla srebrno priznanje na državnem tekmovanju z raziskovalno nalogo VPLIV OKOLJA NA TUJERODNE VRSTE.
 • Avtorica NADJA BELAJ je v letošnjem letu dosegla bronasto priznanje na državnem tekmovanju z raziskovalno nalogo VPLIV KOVINSKIH IONOV NA RAST KORENINSKEGA SISTEMA

Dve nagrajeni deli na razpisu za svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj z naslovom SLOVENSKI FENOMEN – PANJSKE KONČNICE, februar 2015:

 • BLAŽ DOLGAN za delo z naslovom Poletje – čas žetve
 • PAVLINA IVANOVA za delo z naslovom Pomlad – Zeleni Jurij
  Mentorica: Karin Kozamernik

 

 

 

 

 

 

 

Prvo mesto v kategoriji od 12 do 18 let na Natečaju za najboljšo fotografijo kulturne in naravne dediščine Slovenije, ki je bil razpisan v okviru UNESCO mladinske platforme, september 2015:
 • TILEN HUZJAK: fotografija Svete Eme pri Podčetrtku
  Mentorica: Karin Kozamernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVED DOGODKA
V teku je načrtovanje vizije razvoja izobraževanja za poklice v gradbeništvu na ravni kolektiva SGGOŠ Ljubljana z uporabo inovativnih metod načrtovanja in izvajanja projektov. Namen akcije je pobuda za aktualizacijo vsebin izobraževalnih programov na področju gradbeništva v smislu trajnostnega razvoja, ki posledično vključuje tudi internacionalizacijo. Cilj akcije je organizacija strokovnega posveta o viziji razvoja gradbeništva v Sloveniji v luči vpetosti v evropski in globalni prostor z udeležbo deležnikov na področju razvoja, izvajanja in odločanja o gradnjah in prostoru.

zapisala Karin Kozamernik, u.d.i.a.
vodja aktiva gardbenikov in arhitektov
SGGOŠ Ljubljana