Komisija predstavila sveženj ukrepov za učinkovitejši prehod na čisto energijo

Iztok Kamenski Aktualno

Evropska komisija je 30. novembra predstavila sveženj ukrepov za učinkovitejši prehod na čisto energijo. Kot so ob predstavitvi svežnja sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, zakonodajni predlogi v svežnju »Čista energija za vse Evropejce« zadevajo energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Komisija poleg tega predlaga novo usmeritev okoljsko primerne zasnove izdelkov ter strategijo za povezano in avtomatizirano mobilnost. V svežnju so tudi ukrepi za pospeševanje inovacij na področju čiste energije in obnovo zgradb v Evropi. Predlogi prav tako zajemajo ukrepe za spodbujanje javnih in zasebnih naložb, spodbujanje konkurenčnosti industrije ter blažitev družbenih učinkov prehoda na čisto energijo. Komisija preučuje tudi, kako bi EU ohranila vodilno vlogo na področju tehnologij in storitev za čisto energijo, s katero bi pomagala tretjim državam, da bi dosegle cilje svojih politik.

Vse dokumente iz svežnja Čista energija najdete na spletni strani Evropske komisije. Komentar in podrobnejšo analizo objavimo v kratkem.