Koalicija 300 podjetij poziva “Evropa mora zmanjšati emisije od stavb” – kako GBC-ji pomagajo vladam razviti ambiciozne akcijske načrte za prenovo

Iztok Kamenski Aktualno

Če želimo izpolniti ambicije pariškega sporazuma, mora za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz obstoječih stavb Evropa voditi svet, je danes pozvala koalicija več kot 300 podjetij in organizacij iz vse celine.
Koalicija – ki vključuje tako mesta, javne organe, razvijalce nepremičnin, proizvajalce in ponudnike energetskih storitev, kot tudi trgovinska združenja, nevladne organizacije in univerze – je podprla potrebo po ambicioznih “nacionalnih strategijah prenove”, ki določajo jasne cilje, mejnike in ukrepe za preobrazbo obstoječih stavb.
Poseg je spodbudila bližina roka za države članice EU, da objavijo posodobljene strategije za prenovo svojih stavb, ki predstavljajo okoli 36 odstotkov vseh evropskih emisij toplogrednih plinov, ter se kot politični odločevalci spoprimejo s prihodnostjo energetske zakonodaje EU za gradbeni sektor.
Ta val podpore bolj ambicioznim evropskim politikam prenovo sledi sklenitvi projekta BUILD UPON, iz sredstev EU Obzorje 2020 financiranega projekta, v katerem je 13 združenj za trajnostno gradnjo – GBC-jev – v Evropi odigralo vodilno vlogo pri podpori nacionalnim vladam za oblikovanje močnih in trdnih strategij, ki bodo v svojih državah uvidele sprostiti potencial prihrankov porabe energije v svojih stavbah.
Njihova priporočila so danes izšla v seriji publikacij Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo (WorldGBC), usklajevalne organizacije v ozadju projekta BUILD UPON, ki je prejel pohvale številnih ministrstev, mest in drugih javnih organov iz vse Evrope za svoj velik vpliv na politike prenove. Publikacije izpostavljajo ukrepe za to, kako lahko njihove države zagotavijo raven ambicij, potrebno da bi obstoječe stavbe ustrezale zavezam Pariškega sporazuma (glej pojasnila urednikom spodaj), ter ki jih je 13 GBC-jev razvilo ob pomoči obsežnega sodelovanega procesa, ki je v 100 dogodkov po vsej Evropi vključil skoraj 2000 ključnih organizacij.
James Drinkwater, evropski regionalni direktor WorldGBC, je dejal: »Evropa je z odločevalci, ki se ne želijo zavezati k jasni viziji za enega izmed najbolj perečih evropskih podnebnih izzivov – svojih stavb, v smislu svoje energijske politike na razpotju, A naš poseg je dokaz, da se veliko število podjetij in organizacij zavzema za ambiciozne načrte za prenovo stavb.«
»Naši GBC-ji v Evropi so s pomočjo svojim nacionalnim vladamj, da razvijejo močne akcijske načrte za preoblikovanje stavb v Evropi, prevzeli nase to breme«
Strokovnjaki so opozorili, da je potrebna bistveno močnejša politika prenove stavb, če želi Evropa sprostili razcvet novozaposlitev v gradbeništvu, izboljšati kakovost življenja državljanov – še posebej tistih z nizkimi dohodki, ki so jih stroški energije najbolj prizadeli – in izpolniti svoje podnebne zadolžitve v okviru Pariškega sporazuma.