JUB izvaja program odgovornega ravnanja (POR)

lukapeteh Aktualno

Program odgovornega ravnanja je mednarodna prostovoljna pobuda, razvita in sprejeta s strani združenj kemijske industrije s ciljem izboljšanja učinkov, ki se tičejo zdravja zaposlenih, varstva pri delu in vplivov na okolje ter vključevanje lokalnih skupnosti in njihove percepcije industrije. V okviru odgovornega ravnanja so v podjetju JUB, ki omenjeni program izvaja že od leta 1999, povečali skrb za zdravje, varnost in okolje, dodatno motivirali zaposlene za nenehno izboljševanje in izboljšali komunikacijo znotraj in izven kemijske industrije.