Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 

lukapeteh Aktualno

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije. Sredstva so namenjena za spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega ter za spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij. Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 5.000.000,00 EUR, roki za oddajo prijav pa 6. 3. 2017, 27. 4. 2017, 11. 6. 2017 in 31. 8. 2017. Dodatne informacije najdete na povezavi.