Javni razpis

Iztok Kamenski Aktualno

Kje: na povezavi
Prvi rok: 11. marec 2016
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2014-2020, v okviru katerega je na voljo 33,1 milijona evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
– Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
• Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
– Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
• Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
• Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI – HR vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
–     v Republiki Sloveniji: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-Notranjska regija, Obalno-Kraška regija;
–     v Republiki Hrvaški: Primorsko-Goranska županija, Istarska županija, mesto Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovačka županija.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016!