Izšel je Priročnik za zaznavanje, vrednotenje in odpravljanje ergonomskih tveganj na delovnem mestu

Iztok Kamenski Aktualno

Inženirska zbornica Slovenije je v juniju in septembru v sodelovanju z Inštitutom za kreativne procese v podjetniškem in raziskovalnem okolju, podjetjem PISK d.o.o., ISN d.o.o., IMAGINE d.o.o. ter Štajersko Gospodarsko zbornico organizirala seminar Vrednotenje ergonomskih tveganj na delovnem mestu. Projekt je financiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cilj projekta je bila priprava Priročnika za zaznavanje, vrednotenje in odpravljanje ergonomskih tveganj na delovnem mestu in letaka Vrednostna ergonomska analiza. V priročniku je prikaz osnovnih postopkov in priporočil za hitro in enostavno prepoznavanje tistih ergonomskih tveganj na delovnem mestu, ki lahko vodijo do t.i. mišično kostnih obolenj oz. disfunkcij, ki predstavljajo večino vzrokov za bolezenske odsotnosti iz dela in predčasno upokojevanje. Prav tako pa je v tem priročniku prikazan in pojasnjen pristop za kvantitativno vrednotenje tveganj za nastanek t.i. mišično kostnih obolenj oz. Disfunkcij. Priročnik v digitalni obliki si lahko snamete tukaj, letak pa tukaj.