Izobraževanje za pridobitev naziva Konzultant DGNB – podaljšan rok za prijave

Iztok Kamenski Aktualno

Med 10. in 12. novembrom 2016 bo v Ljubljani ponovno izvedeno izobraževanje za pridobitev naziva „Konzultant DGNB“ po mednarodno uveljavljenem sistemu certificiranja trajnostnih stavb DGNB.  Tudi tokrat bosta tako usposabljanje, kot tudi izpit potekala v angleškem jeziku.

OPIS

Izobraževanje je odlična priložnost za strokovnjake iz prakse s področij arhitekture, projektiranja, inženiringa, nepremičninskega posredništva ter za proizvajalce gradbenih proizvodov in opreme za nadgradnjo njihovih strokovnih znanj z znanji o trajnostnosti v grajenem okolju. Tridnevni seminar nadgrajuje osnovna znanja o trajnostni gradnji s poglobljenim pregledom meril in zahtev sistema DGNB. Podrobnosti o predstavljenih vsebinah si lahko preberete na povezavi. Izobraževanje je primerno za vse, ki želijo podrobno spoznati zahteve sistema certificiranja trajnostnih stavb DGNB ter si zagotoviti teoretične osnove za pridobitev naziva „Avditor DGNB“ ( se pridobi na osnovi izvedenega avdita na dejanskem objektu ).

ZAKAJ SE JE KORISTNO UDELEŽITI IZOBRAŽEVANJA

Ker s tem:

 • pridobite dokazilo o vaših izkušnjah na področjih trajnostne gradnje in sistema DGNB
 • uživate v priložnostih za mreženje, ki vam jih ponuja skupnost DGNB
 • nadgradite vaš portfelj svetovalnih in nadzornih storitev z znanji z usposabljanja Konzultant DGNB
 • pridobite dovoljenje za uporabo naziva in logotipa Konzultant DGNB (po opravljenem izpitu)
 • lahko predstavljte Vaš profil na spletni strani DGNB (le za kvalificirane konzultante DGNB)
 • ker z nazivom Konzultant DGNB pridobite kvalifikacije za nadgradnjo na najvišjo stopnjo Avditor DGNB, torej strokovnjak, ki samostojno izvaja nadzor nad kakovostjo objektov.

PROGRAM

Program izobraževanja je zasnovan tako, da so vključeni vsi kriteriji trajnostnih stavb po sistemu DGNB, njihova razlaga in namen ter tudi praktični primeri njihove uporabe.

Tridnevnemu programu sledi pisno spletno  (on-line) preverjanje znanja, s katerim se preverja splošno razumevanja meril DGNB ter njihovo vrednotenje in „teža“ znotraj celovitega procesa certificiranja.

Program izobraževanja bo objavljen naknadno.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA IZOBRAŽEVANJU ZA PRIDOBITEV NAZIVA ”KONZULTANT DGNB” SO:

 • zaključen študij inženirske, naravoslovno-tehnične ali ekonomske smeri ter najmanj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj po dokončanem študiju;
 • alternativno: pridobljena izobrazba gradbene smeri ali podobne s področja gospodarjenja z nepremičninami ter 5 let ustreznih delovnih izkušenj;
 • alternativno: zaključen študij po bolonjski stopnji inženirske, naravoslovno-tehnične ali ekonomske smeri ter 3 leta ustreznih delovnih izkušenj po dokončanem študiju.

CENA IZOBRAŽEVANJA

Polna cena izobraževanja za udeležence, ki se na usposabljanje prijavljajo brez predhodno pridobljenih znanj ter opravljenega izpita za naziv „Registrirani strokovnjak DGNB RP“, je 950 €, za tiste, ki te zahteve izpolnjujejo, pa 650 €. V ceni usposabljanja ni zajeta cena izpita, ki se nakaže neposredno na račun DGNB.

V ceno izobraževanja (brez DDV) je zajeto:

 • trije dnevi predavanj pod strokovnim vodstvom slovenskih strokovnjakov,
 • seminarsko gradivo v tiskani obliki ter digitalni obliki,
 • potrdilo o udeležbi,
 • krepčilne pijače, prigrizki in kosila za vse tri dni usposabljnaja.

 

POPUSTI

Za udeležence so predvideni sledeči popusti:

– 20 % – za člane partnerskih organizacij Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (IZS, ZAPS, SLOCEM),

– 40 % – za člane Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo.

V obdobju predprijave do 2. oktobra 2016 nudimo še dodaten popust za rane ptice v znesku 5 % in sicer:

– 25 % – za člane partnerskih organizacij Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (IZS, ZAPS, SLOCEM),

– 45 % – za člane Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo.

Cene za opravljanje izpita (plačuje se neposredno na račun izvajalca programa DGNB Nemčija)

– 295 € (brez DDV) – za člane partnerskih organizacij Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (IZS, ZAPS, SLOCEM),

– 195 € (brez DDV) – za člane Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo ter člane DGNB

PRIJAVA

Prijava na izobraževanje je možna:

–        preko spletnega obrazca 

–        preko obrazca v obliki PDF, ki ga pošljete na telefaks združenja 01 52 00 728 ali na spletni naslov izobrazevanja@gbc-slovenia.si .

Zadnji rok za prijave je četrtek, 3. novembra 2016. Plačilo kotizacije se izvede na osnovi poslanega predračuna najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, to je do torka, 8 . novembra 2016 (za vse, ki se prijavijo v obdobju podaljšanja prijave).

ODJAVE

V primeru neudeležbe na izobraževanju je obvezna odjava, sicer vam v skladu s pravili izobraževanj izstavimo račun za nastale stroške. Odpoved prijave je možna le v pisni obliki, posredovana s priporočeno pošto na naslov Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, Proletarska cesta 4. 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov izobrazevanja@gbc-slovenia.si. Odjave brez stroškov odpovedi so možne do vključno 27. oktobra 2016 (dva tedna prej). Pri odjavah, prejetih do 3. novembra 2016 (teden dni prej), zaračunamo administrativne stroške v višini 30 % vrednosti kotizacije. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi brez odjave plačane kotizacije ne vračamo oz. izstavimo račun v polni vrednosti le-te.

ODPOVED IZOBRAŽEVANJA

V primeru nezadostne zasedenosti na izobraževanju si pridržujemo pravico do odpovedi, o čemer bomo udeležence obvestili po pisni poti v roku najmanj 14 dni pred začetkom.

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV

S prijavo potrjujem in se strinjam s Splošnimi pogoji za prijave na dogodke in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo, ki so objavljeni na spletni strani.

Kot “Udeleženec izobraževanja” dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov za zgoraj opisan namen.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia, s sedežem v Ljubljani je kot društvo registrirano pri UE Ljubljana, dne 31. 03. 2010, z matično številko: 4019458. Ustanovni občni zbor je bil 10. 03. 2010 v Ljubljani.