ISO 14001: 2004 za podjetje JUB

Iztok Kamenski Aktualno

Okoljski standard ISO 14001 so v družbi JUB pridobili leta 2001. Pridobljeni standard je bistveno pripomogel k dvigu ekološke zavesti pri vseh zaposlenih vključno z najvišjim vodstvom. V družbi tudi sicer nenehno skrbijo za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Tako vsako leto v okoljske programe vključujejo v letne in razvojne plane. Zakonodajne zahteve izpolnjujejo v celoti in stremijo k njihovemu nenehnemu izboljševanju. V družbi se tudi trudijo, da kot posamezniki prispevajo k varovanju okolja.