InnoRenew CoE – Postavitev igralne hišice za preučevanje življenjske dobe lesenih konstrukcij

Aljaž Peteh Aktualno

Raziskovalci v InnoRenew CoE so pred kratkim naredili in namestili eksperimentalno zasnovo konstrukcije igralne hišice pred stavbo inštituta v Izoli. S tem eksperimentom želijo preučiti življenjsko dobo konstrukcijskih detajlov lesenih konstrukcij, ki so izpostavljene zunanjim vremenskim razmeram.

Štiri enake lesene konstrukcije igralnih hišic bodo izpostavljene različnim okoljskim razmeram po vsej Evropi, vključno s Slovenijo, Nemčijo, Švedsko in Avstrijo.

Primerjalna analiza različnih okolij bo zagotovila neprecenljiv vpogled v trajnostne gradbene prakse, raziskovalci pa bodo pripravili tudi izračun stroškov življenjskega cikla izdelkov na osnovi lesa, kar je v skladu s širšimi cilji projekta WoodLCC.

Eksperiment je izveden v okviru projekta Nove metode za načrtovanje življenjske dobe lesa v leseni gradnji z izboljšanim vrednotenjem stroškov življenjskega cikla (WoodLCC) in doktorskega študija Richarda Acquaha, pod mentorstvom izr. prof. dr. Anne Sandak in izr. prof. dr. Jakuba Sandak.

Več o prispevku si preberite tukaj.