Globalni forum o stavbah in podnebju v Parizu

Aljaž Peteh Aktualno

7. in 8. marca je v Parizu potekal Globalni forumu o stavbah in podnebju. Na forumu so se prvič zbrali ministri in visoki predstavniki ključnih organizacij, da bi po 28. konferenci pogodbenic (COP) dali nov zagon mednarodnemu sodelovanju za izgradnjo dekarbonizacije in odpornosti.

Poleg prisotnosti številnih ministrskih delegacij in podpore številnih mednarodnih organizacij je uspeh tega dogodka ter njegova inovativnost in zglednost posledica velike mobilizacije vseh akterjev v vrednostni verigi, ki so ga naredili v celoti partnerski dogodek.

Chaillotovo deklaracijo zdaj podpira več kot 70 držav. Daje nov zagon razogljičenju, politikam odpornosti na podnebne spremembe in mednarodnemu sodelovanju. Skupaj s projektom Buildings Breakthrough, h kateremu so se odločile nekatere države, zagotavlja trdno podlago za naše prihodnje razprave. Je tudi zelo pomemben korak za izvajanje Pariškega sporazuma.

Zdaj moramo skupaj nadaljevati in načrtovati naslednje korake pri našem delu. Zlasti želimo videti vedno večje število držav, partnerjev in zainteresiranih strani, ki izražajo svojo podporo deklaraciji, napredek pri ukrepih za nadaljnje vključevanje vprašanj, povezanih z gradnjo, v dialog UNFCCC in vzpostavitev ustreznih okvirjev za nadgradnje Chaillotove izjave.

S svojo prisotnostjo smo dokazali svojo zavezanost k prepoznavanju pomena povezave med gradbenim sektorjem in podnebnimi spremembami. Kot smo se zavezali, bomo še naprej sodelovali, da bi zagotovili uveljavitev konkretnih rešitev v korist vseh.

V PDF dokumentu si preberite agendo, potek in novosti, ki so povezane z globalnim forumom o stavbah in podnebju.