GBC Slovenija in Fakulteta za design

Iztok Kamenski Aktualno

22.3.2018 sta se na Fakulteti za design sestala dekanja red.prof. Nada Matičič, univ.dipl.ing.arh. in predsenik UE GBC Slovenija. Go dekanja je glede pobude o skupnem srečanju izjavila:zahvaljujem se za pobudo o sodelovanju na podrocju doseganja ciljev Agende 2030 in verjamem, da bomo našli skupni interes in vsebine, ki bi se dopolnjevale naša skupna znanja.
Sklepi sestanka so:
Fakulteta za design se bo prključila združenju GBC
Skupni event 12.4.2018 o katerem vas bomo obveščali
Skupni projekti