ERN SIG Certification Schemes meeting 3

Aljaž Peteh Aktualno

Evropska regionalna mreža (ERN – Europe Regional Network) je skupnost več kot 20 nacionalnih svetov za zeleno gradnjo, 7 regionalnih partnerjev in skoraj 5000 članov po vsej Evropi. Sveti zelene gradnje v ERN so iz držav EU in držav nečlanic EU.

Predstavniki GBC podružnic se redno udeležujejo sestankov, kjer razglabljajo o pomembnosti trajnostne gradnje ter njene povezanosti s klimatskimi in energetskimi vplivi. Tak sestanek je potekal tudi 28. maja 2024.

Sestanka so se udeležili GBC Slovenija, Švedska, Norveška, Italija, Hrvaška, Nizozemska, Francija. Tema sestanka so bile certifikacijske sheme po posameznih državah, naslednji sestanek bo v septembru z osrednjo temo biotska raznolikost.

Udeleženci ZOOM sestanka
Področja delovanja