ERN – Načrtovanje delovanja v prihodnosti

Aljaž Peteh Aktualno

Delo, ki ga vodi globalna mreža WorldGBC, temelji na strategiji – Trajnostne zgradbe za vsakogar, povsod.

Vsako regionalno omrežje deluje skupaj v smeri ciljev globalne strategije. Skupnosti za zeleno gradnjo v okviru Evropske regionalne mreže pospešujejo sprejemanje globalnih programov in vodijo prilagojene regionalne projekte, ki ustrezajo potrebam lokalnega trga in pomagajo doseči trajnostna grajena okolja za vse in povsod.

Zaradi konstantnih spremeb regulativ so se GBC združenja primorana pogosto udeleževati sestankov in srečanj, kjer diskutirajo o pomembnih temah in načrtih za prihodnost.

4 junija je evropski ERN GBC imel izredni sestanek na temo dela posameznih GBC organizacij in iskanja odgovorov kako nadaljevati z delom.

Dnevni red

 • Projektna skupina za politiko
 • Uvodi
 • Preboj stavb in posodobitev globalne politike
 • Posodobitev evropske politike (izvajanje EPBD)

Zagovorniška delavnica

 1. Predstavitev zagovorniškega dela GBC
 2. Razprava o tem, za kakšno raven vpliva si prizadevajo GBC ter o priložnostih in ovirah v njihovih državah
 • Ali je vaš GBC letos razvil strategijo zagovorništva, če da, na kaj se osredotoča?
 • Katere so ključne ovire za učinkovito zagovorništvo v vaši državi?
 1. Postavljanje ambicioznih, a dosegljivih ciljev za naslednjih 12 mesecev glede zagovorništva GBC
 • Katera orodja potrebujejo GBC, da jim pomagajo pri strukturiranju njihovega zagovorniškega dela?
Virtualni sestanek GBC združenj

Zagovorniška delavnica

 • Pomen usklajevanja zagovorniškega dela s stališči članstva, pa tudi z raziskovalnim in certifikacijskim delom, če je to pomembno, in razmišljanje o tem, kako je to povezano s krovno strategijo vaše organizacije
 • Razmišljanje o možnostih partnerstva z ustreznimi organizacijami za delo, ki bi lahko pomagalo povečati doseg/profil
 • Vrednost strukturiranja priložnosti v globalne ali evropske priložnosti (kot je EPBD), ponavljajoče se ukrepe (NECP ali nacionalni proračuni), posebne priložnosti (volitve)
 • Pomen učinkovitega ocenjevanja učinka zagovorništva in postavljanja pravih vprašanj o vašem delu (oglejte si vodnik Celine, ki sem ga priredil po diapozitivu 36 v priloženem wordovem dokumentu)
 • Sledenje stopnji vpliva in dostopa do določenih vrst političnih deležnikov je lahko tudi učinkovit način za spremljanje napredka zagovorništva (oglejte si priloženo matriko primerov, ki jo je pripravil Celine).

Ukrepi in naslednji koraki

 • GBC, da razmislijo o tem, kako lahko izboljšajo svoje zagovorniško delo in strategije z uporabo nekaterih nasvetov in virov, ki so bili v skupni rabi v okviru seje
 • WorldGBC bo razmislil o podaljšanju delovne skupine za evropsko politiko za 30 minut na četrtletni osnovi, da bomo lahko spremljali dolgoročnejši napredek nacionalnega zagovorništva
 • GBC bodo na naslednjem razpisu projektne skupine za politiko delili, kako delajo na prenosu/izvajanju EPBD na nacionalni ravni

Preboj zgradb in posodobitev globalne politike

WorldGBC je bil povabljen, da vodi prednostno akcijo Buildings Breakthrough 1 o standardih in certificiranju skupaj z nizom podpornih organizacij in držav, za katere je Global ABC predlagal vrsto rezultatov.

WorldGBC je v procesu ugotavljanja ustreznosti teh končnih rezultatov in kako bo strukturirano notranje in zunanje projektno vodenje dela Building Breakthrough.

Saint-Gobain je vprašal, kako bodo lahko partnerji prispevali k razvoju rezultatov Buildings Breakthrough. WorldGBC je dejal, da bodo, ko bo struktura zunanjega upravljanja dokončana, potrdili, kako se je mogoče pri tem delu posvetovati z mehanizmi, kot je Evropska delovna skupina za politiko.

Akcija
WorldGBC bo dokončal upravljanje in končne rezultate dela Buildings Breakthrough

Posodobitev evropske politike

EPBD
Z EPBD, objavljenim v Uradnem listu EU, je Komisija v procesu razvoja dodatnih smernic o ključnih določbah s pomočjo srečanj zainteresiranih strani, vključno z:
Postopna opustitev fosilnih goriv, ​​ki je potekala 22. maja (glej priložene diapozitive)
Minimalni standardi energetske učinkovitosti ter finančne spodbude in tržne ovire 19. junija
Evropska komisija prav tako začenja razvijati svoje smernice o potencialu globalnega segrevanja (GWP) v življenjskem ciklu, začenši s svojimi smernicami za države članice za pripravo načrtov (več informacij glejte v členu 7, točka 5).

Naslednjo skupino za nacionalno gradbeno politiko 20. junija bomo uporabili za olajšanje pogovora med DG ENER in svetovalcem, ki dela na smernicah Komisije WLC, ter nacionalnimi vladami o tem, kaj bi bilo koristno v smernicah za te načrte WLC. To priložnost bomo izkoristili, da nekaj GBC-jev prosimo, naj na kratko povzamejo svoje delo na načrtu in ponovno delijo vajo analize načrta iz BuildingLife.

WorldGBC je delil tudi najnovejši časovni načrt za delo, ki ga razvija pri izvajanju EPBD:

 • Junij/julij 2024: informativni listi o MEPS in WLC v EPBD
 • WorldGBC bo poslal oblikovane različice v pregled med w/c 17. junija
 • Julij/avgust: Poročila o študijah primerov o MEPS in WLC
 • September/oktober: Sledilnik politike EU
 • V3/4: Dokument o stališču glede mejnih vrednosti WLC v taksonomiji EU
 • V4: Nov dokument o stališču o implementaciji WLC

Akcija
WorldGBC bo razširjal dnevni red delovne skupine za nacionalno gradbeno politiko
WorldGBC bo razpošiljal informativne liste EPBD za pregled med w/c 17. junija

Načrt Komisije WLC
Evropska komisija je v procesu dokončanja uradnega odgovora na pismo WorldGBC s konca aprila, ki poziva k pravočasni objavi načrta WLC.

Na sestanku z GD CLIMA so izrazili svojo podporo načrtu in prepričanje, da bo objavljen letos, čeprav so ugotovili, da ne bo več vseboval nobenih usmeritev za zmanjšanje operativnega/utelešenega ogljika.

Akcija
WorldGBC bo delil uradni odgovor Evropske komisije na pismo načrta WLC

Virtualni sestanek GBC združenj