Družbeni vpliv v grajenem okolju – Dajanje prednosti ljudem v celotnem življenjskem ciklu zgradbe

Aljaž Peteh Aktualno

Grajeno okolje je odgovorno za 37 % svetovnih emisij ogljika, kar predstavlja velik sektorski prispevek k podnebnim spremembam. Čeprav se podnebna kriza, s katero se soočamo, pogosto obravnava kot izključno okoljski izziv, je sama po sebi tudi družbeni izziv – že vpliva na 85 % svetovnega prebivalstva. Opredelitev trajnosti in temu primerna rast okoljskega, socialnega in upravljavskega gibanja (ESG) sta v osnovi uravnotežena okoli povezave okoljskih in družbenih prednostnih nalog. Trajnostnega razvoja ni mogoče doseči brez osredotočanja na družbeni vpliv.

Več preberite tukaj.