Delavnice URBACT v okviru Evropskega tedna regij in mest v Bruslju

Iztok Kamenski Aktualno

14. Evropski teden regij in mest (nekdanji dogodek Odprti dnevi), ki je posvečen lokalnim in regionalnim upravam, bo letos potekal med 10. in 13. oktobrom 2016. Osredotočal se bo na izzive, s katerimi se soočajo evropska mesta in regije ter pri tem upošteval implementacijski cikel programov evropske kohezijske politike, politične prioritete Evropske komisije in Odbora regij za 2016 kot tudi interese partnerskih regij in mest. Pod naslovom »Regije in mesta za trajnostno in vključujočo rast« bo organiziranih okrog 100 seminarjev, srečanj in delavnic, ki bodo sledili naslednjim tematskim usmeritvam: trajna in trajnostna gospodarska rast, vključujoča gospodarska rast in poenostavljanje Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Več informacij o dogodku najdete na povezavi.